DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dat betekent dat een verwijzing van de huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is om de kosten vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Wel zijn er criteria opgesteld waaraan uw klacht moet voldoen, om zonder verwijzing behandeld te mogen worden. Daarom krijgt u, wanneer u zonder verwijzing komt, bij de eerste afspraak een screening van 10 minuten. Deze screening kan uitwijzen dat u alsnog bij uw huisarts om een verwijzing moet vragen, om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar.

In de volgende gevallen dient u sowieso eerst een arts te bezoeken:

  • Als u meerdere klachten heeft, die mogelijk met elkaar samenhangen
  • Als u pijn heeft
  • Als u problemen heeft met slikken
  • Als u langer dan 3 weken continue hees bent

DTL