Bij stemproblemen zoals heesheid of schorheid, is het wenselijk dat een KNO-arts naar de stembanden kijkt. Het stembandbeeld bepaalt namelijk welke behandeling het beste lijkt. Soms is medicatie of een medische ingreep noodzakelijk om een stemprobleem op te lossen.
Op donderdag houdt Cornélie een Foniatrie Spreekuur op de polikliniek KNO van het OLVG in Amsterdam, samen met dr. G.W. van Deelen, KNO-arts. Mensen met stem- en of keelklachten krijgen op dit spreekuur een logopedisch stemonderzoek en een stroboscopisch onderzoek van de stembanden.

In Haarlem kunt u natuurlijk terecht bij de KNO-artsen in het Spaarne Gasthuis, met wie we veel samenwerken.

KNO-arts dr. G.W. van Deelen