Komt u op verwijzing van een arts, dan wordt de logopedie vergoed vanuit uw basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract getekend. Bij gecontracteerde zorg wordt de logopedie rechtstreeks door ons bij de verzekering gedeclareerd. Het tarief dat voor de logopedie betaald wordt, verschilt sterk per verzekeringsmaatschappij. Dit varieert van € 29,30 tot € 38,03 per zitting.

Wanneer u verzekerd bent bij een maatschappij waar we geen contract mee hebben getekend, dan betaalt u € 34,- per zitting. U ontvangt maandelijks daarvoor een factuur. U zal de kosten gedeeltelijk vergoed krijgen van uw verzekeringsmaatschappij; hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekering.

Komt u niet op verwijzing van een arts, dan betaalt u ook het tarief van € 34,- voor een zitting van 25 minuten. U ontvangt maandelijks achteraf een factuur.

Praktijk voor stem en spraak. Logopedie voor volwassenen